Chi tiết sản phẩm

MS 026

Mã sản phẩm : 026
Giá : Liên hệ
Mô tả : BA LÔ PHONG PHÚ

BA LÔ CAO CẤP
 Chất liệu: 
   + Vải chính: dù 1680 PVC
   + Vải phụ  : lót 210D
 Kích thước: 
   + Ngang : 35cm
   + Cao   : 45cm
   + Đáy   : 15cm

Bình luận

Sản phẩm liên quan

Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ
Giá : Liên hệ

Đối tác